header banner
Default

Det er ansvaret til statsministeren


Table of Contents

  To rapporter fra Proba samfunnsanalyse viser hvem som driver press og kontroll i det eritreiske miljøet i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier oppførselen i Bergen ikke er akseptabel. Nei, men det er heller ikke akseptabelt at du som statsminister ikke følger opp rapportene som ligger på regjeringens bord.

  Rapportene, utarbeidet av henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, dokumenterer hvordan regimet i Eritrea bruker sine agenter i Norge til å kreve inn skatter og avgifter, spionere, overvåke og rapportere til regimet i Eritrea.

  Statsminister Støre må lese Proba-rapportene selv og tilegne seg kunnskap for å få innsikt i problemene. Så sent som i mai i år stilte Ola Elvestuen (V) dette spørsmålet til justisministeren i Stortingets spørretime:

  «En ny forskningsrapport om transnasjonal undertrykkelse, bestilt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, viser at den norske regjeringen for tiden ikke prioriterer kampen mot transnasjonal undertrykkelse høyt. Rapporten peker på justis- og utenrikssektoren. Vi har altså eritreere, etiopiere, tsjetsjenere, tyrkere og uigurer som ikke lever frie liv i Norge, men blir utsatt for press og kontroll fra hjemlandet. Eritreere i Norge blir for eksempel pålagt å betale to prosent skatt til Eritrea. Innkrevingskontoret ligger i Karl Johans gate.

  Hvordan vil regjeringen beskytte norske innbyggere mot transnasjonal undertrykkelse?»

  Svaret fra Emilie Enger Mehl (Sp) var som forventet. Akkurat som Monica Mæland fra Høyre sa den gang hun var justisminister. Ta kontakt med politiet.

  «Dersom det er slik at noen i Norge opplever at de blir utsatt for ubehagelig press eller noe som kan være ulovlig, er det viktig at disse personene, dersom de ønsker det, tar kontakt med politiet, slik at man kan få hjelp der, bl.a

  Dette er tomme ord. Ikke bare for de av oss som har tatt påkjenningen med å anmelde regimets folk, bare for å se at anmeldelsene henlegges, gang på gang på gang, men også for alle de som på grunn av norske myndigheters uvilje eller inkompetanse må holde ut regimets grep.

  Noen medier har stilt spørsmål til ledelsen i Den eritreiske forening, avd. Bergen Hordaland. De sier selvsagt at de ikke har noe å gjøre med regimet i Eritrea. Vel, se på de offentlige registrene. Hvorfor er det ingen som sjekker disse eller bruker Proff.no? Regimets politiske part er PFDJ, ungdomspartiet heter YPFDJ.

  Det er rart at de slipper så lett unna med løgner. Journalist Tormod Strand i NRK dokumenterte i bilder og reportasjer i 2019 at Yemane Gebreab var i Norge. Yemane Gebreab fungerer som diktatorens nærmeste medarbeider, og han reiser verden rundt for å støtte og motivere regimets agenter.

  Dette er de samme folkene som sa til Bergens Tidende og NRK at de ikke har noe med regimet gjøre.

  Hvis noen spør om vi har beviser, så har vi selvsagt det. Dette har vi også delt med norsk politi og myndigheter. Opposisjonen har bilder av alle regimets støttespillere og skatteinnkrevere i de største byene i Norge. Det er merkelig at ingen spør.

  Mange av oss har anmeldt regimets lange armer i vårt samfunn, men nesten alle saker blir henlagt av politiet uten noen forklaring. Det ser virkelig ut som både politiet og norske myndigheter har berøringsangst.

  Hvilken annen grunn kan de ha til å lukke øynene for at et av verdens verste diktaturer har flere rettigheter i Norge enn ekte flyktninger, som har fått politisk asyl og har krav på beskyttelse. Hvordan står det da til med ytringsfriheten i Norge?

  PFDJ og YPFDJ har følt at de har kontroll og makt, da ingen anmeldelser fører frem og politikerne ikke tar til handling etter Proba-rapportenes funn. Vi som er i opposisjon til regimet er lei av at regimets folk får gjøre som de vil i Norge, i Sverige og i en rekke andre land der de har plassert sine folk.

  Derfor har eritreere i eksil i Europa, Afrika, Nord-Amerika osv samlet seg om å danne noe som kalles Brigade Nihamedu for å bekjempe regimet, med fredelige midler, i eksil og inne i vårt hjemland Eritrea. Denne kampen har fått stor oppslutning blant unge eritreere over hele verden, og vi vet at PFDJ og YPDJ endelig har begynt å føle noe av den frykten vi andre har levd et helt liv med.

  De vet at norske myndigheter har kjent til regimets metoder de siste 15-20 årene, uten at noe har blitt gjort. Men samtidig har de nå sett at aksjoner med bruk av stokker og stein og slåsskamper har gitt full oppmerksomhet i medianorge.

  Kanskje noen flere nå vil spørre om årsakene til dette sinnet. Kanskje byråkrater, politifolk og politikere også blir nødt til å spørre, seg selv eller andre, om årsakene til dette sinnet. Kanskje, kanskje vil det vekke mange nok til at det endelig vil bli gjort noe med de 40 foreningene og 39 ortodokse menighetene som er støttespillere for det eritreiske regimet i Norge, og som sender statsstøtten de har fått ifra Norge til diktatoren Isaias Afewerki?

  At de tillates å arbeide for en fremmed makt i Norge er egentlig helt utrolig. Vi kan dokumentere hvordan disse følger instruksene fra regimet. Mye av dette, der såkalte flyktninger i Norge lover evig troskap til regimet, ligger ute på internett.

  Myndighetene har midlene og metodene til å avsløre hvem som snakker sant, men det finnes ingen vilje. Nihamedu-brigaden og andre regimemotstandere kommer ikke til å stoppe sine protester og aksjoner imot regimets støttespillere i Norge og verden før de har klart å presse frem en slik vilje.

  Resultatene fra Proba-rapportene forplikter til handling fra myndighetene. Myndighetene har brukt flere hundre tusen kr, kanskje millioner på å bestille disse, og likevel følger ikke myndighetene opp dette. Om ikke før, så har dette nå blitt ditt ansvar, Herr Statsminister!

  Les også:

  Afrikanske stamme­kriger er kommet for å bli

  Eritrea-opptøyene: Alle fordømmer, ingen innrømmer

  Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

  Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

  Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»! Du kan også kjøpe den som e-bok.

  Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.

  Sources


  Article information

  Author: Sarah Donovan

  Last Updated: 1698315362

  Views: 1221

  Rating: 4 / 5 (111 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sarah Donovan

  Birthday: 1946-04-16

  Address: 6653 Rodriguez Loaf Suite 608, West John, NH 26180

  Phone: +4170092035790399

  Job: Teacher

  Hobby: Gardening, Drone Flying, Photography, Beekeeping, Sculpting, Fencing, Hiking

  Introduction: My name is Sarah Donovan, I am a receptive, brilliant, lively, vivid, valuable, steadfast, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.