header banner
Default

Top 3: De bedste chatbots med kunstig intelligens til Android og iOS


Kunstig intelligens, også kendt som AI, er populært som aldrig før.

Der har været fokus på fordele og ulemper i medierne. Nogle af bekymringerne går på, at den kunstige intelligens overtager jobs og udvisker grænserne mellem, hvad der er ægte og falsk.

Kunstig intelligens kan dog også være hjælpsom. Med et enkelt spørgsmål kan den finde svar på kort tid, uanset om det handler om hjælp til lektier eller arbejde, eller om du har et filosofisk spørgsmål.

Læs også: Nyheder om kunstig intelligens

De bedste AI-chatbots til din smartphone

Vi tager her et kig på de tre bedste apps, der giver mulighed at have en AI-drevet chatbot ved din side i form af en app til Android og iOS (iPhone).

1. ChatGPT

VIDEO: Best AI Chatbot Apps: iPhone & Android (Which is the Best AI Chatbot App?)
The Savvy Professor

Den første AI er også den mest kendte og populære. ChatGPT var banebrydende og introducerede mange for en lettilgængelig adgang til kunstig intelligens.

ChatGPT. Foto: Mobilsiden.dk

Rent designmæssigt er ChatGPT-appen meget intuitiv. ChatGPT er gratis, men man kan opgradere til ChatGPT Plus, som anvender den nyere og bedre GPT-4-sprogmodel. Det koster 170 kroner per måned.

I indstillingerne i ChatGPT til mobilen kan man angive dansk som det prioriterede sprog.

Download ChatGPT

VIDEO: 5 Best AI Chatbots of 2023 | Mirror Review |
Mirror Review

2. Microsoft Bing Chat

VIDEO: 5 Best AI Chatbots in 2023
Elegant Themes

Den næste AI, som har fundet vej til vores liste, er Microsofts AI, Bing Chat, som er bygget på samme GPT-4-sprogmodel som ChatGPT Plus.

Bing. Foto: Mobilsiden.dk

Microsoft har forsøgt at gøre Bing Chat-assistenten nem at bruge ved at implementere den i deres Edge-browser og Bing-søgemaskine.

Fordelen ved Bing er, at den er integreret i Microsoft Edge og Windows 11 via funktionen Copilot. Måske benytter du i forvejen en af disse softwareløsninger.

Microsoft Bing Chat er gratis.

Download Bing

VIDEO: Forget ChatGPT, Try These 7 Free AI Tools!
TechWiser

3. Google Bard

VIDEO: ChatGPT Official iPhone App Just Released
Howfinity

Den sidste AI, som vi har valgt at kigge på, er Google Bard.

Google Bard. Foto: Mobilsiden.dk

Google Bard er baseret på en helt anden sprogmodel kaldet PaLM, som søgegiganten selv har udviklet. Dog findes Bard endnu ikke som en app. Du kan dog tilgå den let på bard.google.com. Det er dog ikke lige så bekvemmeligt som at kunne tilgå den via en app, og designet bærer også præg af, at det ikke er et færdigt produkt.

Bard udmærker sig ved at være bedre end ChatGPT til at give opdaterede og mere menneskelignende svar. Om Bard er bedre end ChatGPT og Bing, afhænger af den enkeltes behov.

Læs også: Bard er Googles svar på OpenAI’s ChatGPT

Sources


Article information

Author: James White

Last Updated: 1704619802

Views: 1199

Rating: 4.1 / 5 (107 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: James White

Birthday: 1974-02-11

Address: 7931 Watts Brook Apt. 927, Jamesshire, AL 87851

Phone: +3693559102198334

Job: Medical Doctor

Hobby: Arduino, Playing Guitar, Bowling, Writing, Web Development, Hiking, Card Games

Introduction: My name is James White, I am a exquisite, candid, dear, resolute, daring, vibrant, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.