header banner
Default

Eget lovforslag om tilskud til fattige familier vil ikke blive godkendt af socialdemokraterne


Fungerende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil ikke garantere, at det midlertidige børnetilskud til udsatte familier fortsætter i det nye år.

Fungerende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke vedtage ny lovgivning, så længe der ikke er en regering. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Da daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indgik aftalen om at forlænge det midlertige børnetilskud i sommer, var han yderst begejstret for, at det røde flertal sikrede, at tusindvis af familier kunne fortsætte med at få ekstra økonomisk hjælp i det nye år.

- Det er godt, at vi her og nu hjælper de børnefamilier, som er hårdt spændt for på grund af de lave ydelser, sagde Hummelgaard dengang.

Men da lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget i dag, blev det afvist af Socialdemokratiet.

Partiet mener, at det vil være forkert at vedtage ny lovgivning, når regeringen er trådt tilbage.

- Vi betragter det her forslag som et drilleforslag fra Enhedslisten, siger fungerende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i dag.

- Der er fast præcedens for, at man ikke vedtager ny lovgivning, når der ikke er en regering, og derfor afventer vi dannelsen af en ny regering, så vi kan følge op på de politiske aftaler, der blev lavet inden sidste valg og lovgive om det, der kan være enighed om.

Og det har fået flere børneorganisationer til at sende et opråb til politikerne bag aftalen.

Skuffede støttepartier

VIDEO:

Det er Enhedslisten, der har fået genfremsat lovforslaget.

Og partiet er skuffet over, at det ikke ser ud til at blive vedtaget efter dagens heftige debat i Folketingssalen, hvor samtlige af partiets folketingsmedlemmer gik i kødet på Peter Hummelgaard og fungerende politisk ordfører Rasmus Stoklund (S).

- Det synes jeg er skuffende og fuldstændig uforståeligt. Der er indgået en aftale, som der var et flertal for før folketingsvalget. Det flertal er der også efter folketingsvalget, siger Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund.

- Det er et gigantisk svigt af de her fattige familier, siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen.

- Det her er grimt. Virkelig grimt. En aftale er åbenbart ikke en aftale med Socialdemokraterne, skriver Enhedslistens folketingsmedlem Pelle Dragsted på Twitter.

Både SF og Alternativet støtter forslaget og ifølge De Radikale, så kæmper partiet fortsat for, at tilskuddet bliver permanent i det nye år.

Alligevel vil De Radikale stemme gult, altså hverken for eller imod lovforslaget, hvis lovforslaget kommer til afstemning, inden der kommer en ny regering.

Ifølge politisk leder Martin Lidegaard kan man nemlig ikke både forhandle om en ny regering og vedtage ny lovgivning.

- Vi støtter jo, at der skal være et børnetilskud. Vi står 100 procent på mål for det og ønsker det gennemført, men vi sidder jo i forhandlinger, og vores store håb er, at vi kan overbevise de andre partier, også over midten, om at vi skal give de her børnefamilier hjælp, siger Lidegaard.

Derfor tog partiet også det midlertidige børnetilskud med til forhandlingsbordet i dag i Statsministeriet.

- Det havde vi en god drøftelse om, for det er ikke i salen, vi skal kæmpe denne kamp. Det er inde til forhandlingerne, sagde Lidegaard efter forhandlingerne.

De Radikale er i dag gået til regeringsforhandlinger og lægger børnetilskuddet på bordet.

Hummelgaard: 'Der er alle mulige scenarier i spil'

VIDEO:

Ifølge Peter Hummelgaard kan og vil Socialdemokratiet ikke tage stilling til ny lovgivning, så længe der ikke er en regering.

Det betyder dog ikke, at Socialdemokratiet nødvendigvis løber fra sine egne aftaler, hvis de ender med at indgå i en bred regering med blå partier, lyder det.

Men når I afviser lovforslaget, betyder det så, at I ikke kan stå på mål for de politiske aftaler, I har indgået?

- Nej, det betyder det ikke. Vi står på mål for de politiske aftaler, der er lavet. Det har været en del af lovprogrammet, inden vi fik at vide, at der skulle udskrives valg. Vi har hele tiden sagt, at det var et ejendommeligt tidspunkt.

Er det midlertidige bønetilskud en del af regeringsforhandlingerne?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Svigter I ikke de mennesker, der har set frem til at få tilskuddet i det nye år?

- Vi ved jo ikke, hvordan en ny regering kommer til at se ud. Der er alle mulige scenarier i spil. Det gælder i øvrigt mange forskellige politiske aftaler, som vi nåede at lave inden valget, men ikke fik lovgivet om.

Børnetilskuddet ophører 1. januar, men udbetales med forsinkelse frem til februar 2023.

Lovforslaget bliver nu sendt til behandling i et midlertdigt beskæftigelsesudvalg.

Sources


Article information

Author: Kelly Johnson

Last Updated: 1698246363

Views: 818

Rating: 3.8 / 5 (71 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelly Johnson

Birthday: 2005-08-23

Address: 091 Stokes Wall Apt. 631, Lake Kathleen, TN 62297

Phone: +3616444571349532

Job: Taxi Driver

Hobby: Cycling, Fencing, Horseback Riding, DIY Electronics, Chess, Robotics, Aquarium Keeping

Introduction: My name is Kelly Johnson, I am a unyielding, resolved, irreplaceable, proficient, vibrant, sincere, striking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.