header banner
Default

Ved å endre perspektivet, kan du høre kirkeklokkene ringe i Kabuls gater?


Table of Contents

  Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

  Livet i lys av alt dette hadde blitt nesten umulig.

  Tenk om europeere ble tvunget til å reise til islamske land i Midtøsten, hvor det er trygghet, stabilitet og utvikling.

  Det kunne ha vært vanskelig å nå middelhavskysten til Italia og Hellas, hvor de virkelige farene ville startet.

  Tenk om europeiske immigranter måtte gå om bord i småbåter og gummibåter for å nå frem til kysten av Tyrkia, Egypt, Syria eller Libya.

  Tenk om noen av flyktningene til og med ankom Saudi-Arabia og Qatar, og noen av dem nådde Iran og Pakistan.

  • Tenker du nå at vi muslimer kunne ha ønsket europeiske immigranter velkommen med åpne armer?
  • Tenker du nå at vi kunne ha tatt imot dem som flyktninger, bygget asylmottak for dem eller gitt dem et hjem hvor alle livets nødvendigheter er tatt vare på?
  • Kunne vi gitt dem penger, mat, helse- og sosiale tjenester i landet?
  • Kunne barna deres gått på skoler der muslimske barn selv studerer?
  • Kunne de voksne av dem ha blitt sendt til skoler for å undervise i arabisk og språkene i islamske land?
  • Kunne de fått varig oppholdstillatelse, bolig og jobb?
  • Kunne de kreve at de islamske statene tilpasset seg akkurat slik europeere lever?
  • Kunne de få rett til å praktisere kristne, religiøse ritualer og aktiviteter, samt nasjonale og kulturelle høytider fritt, selv om disse ritualene og aktivitetene er helt forskjellige, og snarere det motsatte av religiøse ritualer og sosiale og kulturelle aktiviteter i islamske land?
  • Kunne det ha vært mulig å opprette kirker i alle byer, skoler på europeiske morsmål, kulturelle foreninger, og så videre? Kunne alt dette ha blitt økonomisk støttet av islamske myndigheter gjennom skatter som muslimer betaler til staten?
  • Kunne du høre kirkeklokkene ringe i gatene i Kabul?
  • Kunne du se hundrevis av kvinner og jenter fra Europa som svømmer i bikinier uten problemer mens du går langs kysten av Emiratene og Qatar?
  • Kunne du se på representanter fra andre eller tredje generasjon av europeiske innvandrere i det irakiske stortinget på TV?
  • Kunne du se nyheter om at den muslimske kongen av Saudi-Arabia vil åpne den største kirken for flyktninger i byen Riyadh og be sammen med europeiske kristne for Kristus?

  Tror du at alt dette kunne skjedd i virkeligheten?

  Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

  Jeg forestilte meg denne historien.

  Jeg ber deg om å tenke litt: Hvis vi snudde bildet slik at europeerne ønsket oss velkommen da vi ba om asyl og beskyttelse fra dem, ville vi gjøre det samme med dem?

  Mine muslimske venner og kjære, hva tenker dere om det jeg beskriver, om hvordan islamske land og muslimer ville håndtere europeiske flyktninger hvis dette var virkeligheten og ikke en fantasi?

  Har dere noen gang tenkt på hva som ville skje hvis millioner av europeere kom til muslimske land?

  Tror dere de ville få emiratiske, saudiarabiske eller pakistanske statsborgerskap? Tror dere de ville være frie til å kle seg som de ønsker, eller være frie til å drikke alkohol og spise svinekjøtt?

  Eller ville de bli tvunget til å gi opp sin religion, sine ritualer, sin favorittklær, sin favorittmat og drikke?

  Les også: Skolen som slagmark

  Før du svarer på alle disse spørsmålene, vil jeg gjerne at du spør afghanerne hvordan de ble behandlet av iranerne da de var flyktninger i Iran.

  • Spør kurderne fra Tyrkia, som bor i leirene i Nord-Irak nå, hvordan de blir behandlet av irakiske myndigheter?
  • Spør de syriske flyktningene hvordan de blir behandlet i Tyrkia? Spør syrerne som bor i Libanon også.

  Dette er muslimske flyktninger i muslimske land. Hvordan ser du for deg situasjonen til ikke-muslimske flyktninger hvis de søkte tilflukt i muslimske land?

  Mens dere leste kom dere ikke til en konklusjon om at europeerne og deres lover og regler overfor innvandrere fortjener all respekt og takknemlighet?

  Sources


  Article information

  Author: Scott Mcbride

  Last Updated: 1703324761

  Views: 945

  Rating: 4.6 / 5 (107 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Scott Mcbride

  Birthday: 2008-03-02

  Address: 1198 Roman Spring Suite 042, South Tanyaville, MI 35968

  Phone: +4106538398284240

  Job: Taxi Driver

  Hobby: Chess, Puzzle Solving, Cocktail Mixing, Card Collecting, Archery, Dancing, Backpacking

  Introduction: My name is Scott Mcbride, I am a strong-willed, accomplished, talented, honest, transparent, brilliant, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.