header banner
Default

iFinex stelt voor dat de slachtoffers van de Bitfinex-hack $150 miljoen aan aandelen terugkopen


In een opvallende zet heeft iFinex, het moederbedrijf van Bitfinex, aangekondigd dat het van plan is om $150 miljoen aan aandelen terug te kopen van gebruikers. Deze aandelen waren aan hen toegekend als compensatie voor de beruchte hack ter waarde van $71 miljoen die de Bitfinex crypto-exchange in 2016 trof, zo meldt Bloomberg.

15 miljoen aandelen terugkopen

IFinex heeft in een aandeelhoudersbrief gedateerd op 22 september aangekondigd dat het van plan is om aandelen terug te kopen. Het digitale activabedrijf stelt een prijs van $10 per aandeel voor, in totaal $150 miljoen, voor de 15 miljoen aandelen die oorspronkelijk werden uitgegeven als compensatie na de beruchte Bitfinex-hack van 2016.

Na de hack, waarbij Bitfinex ongeveer 36% van het totale gebruikerssaldo verloor, dat volledig in Bitcoin was, beschikte de crypto-uitwisseling niet over voldoende middelen om de gebruikers volledig te vergoeden. Als oplossing werden zogenaamde recovery-right-tokens (RRT) en eigen vermogen in de vorm van iFinex-aandelen aangeboden om de gebruikers te helpen herstellen en het verlies in hun saldo als gevolg van de hack te dekken. Gebruikers hadden de keuze tussen deze twee opties.

De iFinex-aandelen werden aanvankelijk uitgegeven als onderdeel van een aandelenruilovereenkomst in 2016, in samenwerking met het investeringsplatform BnkToTheFuture. Als onderdeel van deze deal ontvingen de getroffen gebruikers RRT BFX-tokens, die later via BnkToTheFuture werden omgezet in aandelen van iFinex. Het voorstel van $10 per aandeel waardeert iFinex nu op $1,7 miljard, een aanzienlijke toename ten opzichte van de oorspronkelijke eigenwaarde van $120 miljoen in 2016.

Geen minimumaantal aandelen vereist

Het bedrijf benadrukte dat het terugkoopprogramma een weerspiegeling is van de “gunstige prestaties” van de afgelopen jaren. Het terugkopen van aandelen van investeerders zou echter betekenen dat zij mogelijk een ietwat minder liquide investering van de hand moeten doen.

Een selecte groep bestuurders van iFinex en de aan haar gelieerde ondernemingen zal in aanmerking komen om deel te nemen aan dit terugkoopprogramma. Belangrijk is dat er geen minimumaantal aandelen vereist is voor de terugkoop, en iFinex heeft aangegeven bereid te zijn zoveel aandelen aan te schaffen als er beschikbaar komen, tot het vastgestelde maximale bedrag is bereikt. Aandeelhouders hebben tot en met 24 oktober de gelegenheid om te beslissen of zij al dan niet van plan zijn hun aandelen aan iFinex te verkopen.

Sources


Article information

Author: Jennifer Rogers

Last Updated: 1698380042

Views: 826

Rating: 4.6 / 5 (67 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jennifer Rogers

Birthday: 2016-12-25

Address: 4906 Vicki Lake, Port Amandaport, HI 88284

Phone: +4055669604804116

Job: Renewable Energy Analyst

Hobby: Wine Tasting, Card Collecting, Cocktail Mixing, Badminton, Rowing, Coin Collecting, Woodworking

Introduction: My name is Jennifer Rogers, I am a frank, ingenious, unwavering, welcoming, resolute, rare, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.