header banner
Default

Ergens een auto uit de jaren tachtig gezocht? Deze garage heeft nog een paar onaangeroerde modellen


Table of Contents

  Ze zijn bijna 40 jaar oud, maar tegelijk zijn ze nog “spiksplinternieuw”. In een verlaten showroom in het Duitse Ingolstadt werden zes onverkochte auto’s uit 1986 ontdekt waar nog geen kilometer mee werd gereden.

  De ontdekking werd gedaan door de youtubers van ‘Auto Retro’, een Engels kanaal met meer dan 200.000 volgers. Op een tien jaar oude foto van Google Street View hadden ze gezien dat er in het Duitse Ingolstadt nog een showroom was waarin nog zes Ford-modellen uit het jaar 1986 prijkten.

  Om te achterhalen of die auto’s er nog altijd stonden, trokken de Britten zelf op onderzoek naar Ingolstadt. Een reis van 1.600 kilometer, maar niet zonder resultaat. Bij hun aankomst bij de verlaten dealer merkten ze dat de wagens er inderdaad nog altijd stonden. Onaangeroerd en zelfs nog redelijk stofvrij.

  Wat is er gebeurd? De Ford-dealer in kwestie overleed in 1994, waarna zijn weduwe eigenaar werd van het pand. Hoewel de zaak meteen werd stopgezet, bleef zij het gebouw en de voertuigen wel onderhouden tot ze enkele jaren geleden naar een zorginstelling verhuisde.

  De dealer had ooit meer dan 300 wagens tegelijk in voorraad, op het moment van zijn overlijden waren dat er nog 150. Het merendeel daarvan werd nog verkocht, maar zes exemplaren uit 1986 bleven over. Als “gedenkteken” werden ze overgebracht naar de showroom, waar ze nu dus nog altijd staan. Het gaat om een Fiesta S, een Escort 1.1, een Orion 1.6 D CL sedan en drie Sierra’s. Op zich geen zeldzame wagens, al is hun “nieuwstaat” natuurlijk wel uitzonderlijk.

  Sources


  Article information

  Author: Jessica Barber

  Last Updated: 1699223883

  Views: 1222

  Rating: 3.6 / 5 (71 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jessica Barber

  Birthday: 1916-04-14

  Address: 84900 Miller Extensions Suite 860, Katietown, HI 63042

  Phone: +3875473585615968

  Job: Park Ranger

  Hobby: Poker, Kite Flying, DIY Electronics, Running, Cross-Stitching, Aquarium Keeping, Astronomy

  Introduction: My name is Jessica Barber, I am a proficient, brilliant, valuable, resolved, rare, enterprising, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.